't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

Inhoudsopgave 2008
Maart 2008:
Herinneringen van Geertje en Geert Spijkerman aan de Lokkerij, de Havixhorst en de Lindenhorst
Geert Spijkerman woont al sinds 1935 aan de Schiphorsterweg 26, bij de plaatselijke bevolking beter bekend als de Lokkerij. Lokkerij komt van Lokken, de naam van een familie die jarenlang op dit adres heeft gewoond. Lees verder ...
Honderd jaar christelijk onderwijs in Koekange 1908 - 2008
Op 14 juni 2008 zal in Koekange een reünie worden gehouden van leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten en oud-leerkrachten, ter gelegenheid van het feit dat 100 jaar geleden door de "Gereformeerde Schoolvereniging" een "School met de Bijbel" werd opgericht. Lees verder ...
Historische wandeling door het Reestdal (3)
In de beide voorgaande artikelen in deze serie heeft Hendrik Veeningen u het een en ander verteld over het ontstaan en de latere ontwikkeling van het Reestdal tot het landschap en de leefomgeving zoals het er vandaag de dag bij ligt. Hierbij hebben we kunnen ervaren dat de landbouw met al haar facetten altijd de belangrijkste factor is geweest in het dagelijkse leven in dit gebied. Lees verder ...
Nogmaals de Grebbeberg in de meidagen van 1940
In het vorige nummer van 't Olde Karspel stond een artikel, van de hand van Henk van Noord, over de wederwaardigheden van de gebr. Roelof en Harman Drost in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg. Omdat hij verder praktisch niemand kende, die in de meidagen van 1940 daar ook gelegerd was geweest, deed hij aan het eind van zijn artikel een oproep: mochten er meer mensen zijn die daar ook iets van afwisten, dan hoorde hij dat graag. Inmiddels hebben we diverse namen doorgekregen van militairen die ook de gevechten op de Grebbeberg hebben meegemaakt. Lees verder ...
Juni 2008:
De postbezorging in de Wijk
Tegenwoordig geschiedt een groot deel van de communicatie langs elektronische weg. De bezorging van post neemt een steeds minder belangrijke plaats in. Dat was vroeger wel anders! Met vroeger wordt hier bedoeld het begin van de vorige eeuw en nog lang daarna. Lees verder ...
De spoorlijn door Koekange. Het station en de seinwachterhuisjes
Het zal voor Koekange en omgeving een grootse gebeurtenis zijn geweest toen op 1 mei 1870 de spoorlijn Meppel - Groningen feestelijk werd geopend en de eerste trein, rook en vonken uitbrakend, langsreed. Lees verder ...
Historische wandeling door het Reestdal (4)
In het vorige nummer van 't Olde Karspel, heb ik u het een en ander verteld over het dagelijkse leven op de boerderij in het Reestdal, van plm. 50 jaar geleden. Ging het toen hoofdzakelijk over de werkzaamheden gedurende de wintertijd, deze keer neem ik u mee, via het voorjaar, naar de zomerperiode. Na de winterperiode, waarin veel werk binnen gebeurde, staat het voorjaar duidelijk in het teken van een nieuw begin, nieuw leven. Lees verder ...
September 2008:
Johannes Kip en de eierinzameling
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was de eierhandel zeer lucratief. Velen hadden niet alleen kippen om te voorzien in hun eigen behoefte aan eieren maar ook om ze af te zetten in de handel. Deze werden o.a. via de Oostelijke Pluimvee Coöperatie verkocht. Lees verder ...
Familienamen in Koekange
Het is goed te weten dat Napoleon in 1811 wilde dat alle mensen, die nog geen familienaam hadden, er één aannamen. Tot dan toe noemden velen zich naar hun vader. Na 1811 moest men een naam kiezen, bijvoorbeeld je beroep (Mulder, Bakker), waar je vandaan kwam (Zeeuw, de Vries), je woonadres (van de Hoek, van der Weide), of staken menesen de draak met Napoleons wetgeving (Poepjes, Naaktgeboren). Lees verder ...
Herinneringen van mandenmaker Meine Veld
Het beroep van mandenmaker of mandenvelechter, dat vroeger door sommige particulieren werd uitgeoefend, is geheel verdwenen. Een van de laatsten die dit beroep in deze omgeving nog hebben uitgeoefend, is de nu 83-jarige Meine Veld van de Ruinerweg in Koekangerveld. Lees verder ...
Historische wandeling door het Reestdal (5)
In de vorige aflevering van deze serie, die gaat over het dagelijkse leven op en rond de boerderij in het Reestdal van plm. 50 jaar geleden, zijn we via het voorjaar terecht gekomen in de zomerperiode. Lees verder ...
December 2008:
Manufacturenhandel Lubberink
Tijdens de opruiming, ook wel lappendagen genoemd, kon het Veenhovenplein qua kleur wedijveren met een bloemencorso. De gehaakte, kleurrijke jasbeschermers van de fietsen van Staphorsters gaven het plein een heel speciale aanblik. De Staphorsters, en zij niet alleen, kwamen midden vorige eeuw in groten getale af op de manufacturenwinkel van Lubberink als er opruiming was en er koopjes waren te halen. Lees verder ...
De Commissie tot Wering van Schoolverzuim
Bij het "doorspitten" van notulenboeken, om te komen tot een jubileumboek voor de Prins Johan Frisoschool in Koekange, die dit jaar honderd jaar bestaat, kwam Aaltienus Buiter een notulenboek tegen van de "Commissie tot Wering van Schoolverzuim". Lees verder ...
Het aanharksel uit het Reestenland
De vorige bijdragen van Hendrik Veeningen hadden voornamelijk het werk op het boerenland als thema, met telkens een van de vier jaargetijden als uitgangspunt. Deze keer zit er geen echte rode draad in het verhaal maar vertelt hij u zomaar wat losse, bij elkaar geharkte, herinneringen uit zijn jeugd van plm. 50 jaar geleden op een boerderij in het Reestdal. Lees verder ...
Van trouwpak tot hooikostuum
Onder deze titel treden Annie en Geert Smink uit Koekange al 8 jaar op met hun historisch kledingshow. Om er achter te komen wat iemand beweegt om met historische kleding te gaan showen, is Aaltienus Buiter bij hen op bezoek gegaan. Hij geeft hun verhaal graag aan de lezers van 't Olde Karspel door. Lees verder ...
Over Guichelaars en Agtersmits
Elders in dit nummer kunt u kennisnemen van de reacties van Henk Guichelaar en Hilda Klein-Koobs op de aflevering over familienamen in Koekange. Samen met het antwoord van Giel van der Wal hierop ontstond zo deze vorige aflevering. Wat wel vaststaat is dat het woord "guichelen" de basis is van het latere woord "goochelen". Hij ontkent dit niet, integendeel! Ook dat het beroep van guichelaar tot de familienaam Guichelaar heeft geleid, acht hij zonder meer waarschijnlijk. Alleen heeft hij z.i. goede redenen om een andere, z.i. nogal interessante mogelijkheid, dus via de voornaam Geuchien, niet helemaal uit te sluiten... Lees verder ...