't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

't Olde Karspel

Periodiek van de
Historische Vereniging de Wijk-Koekange

*****

Redactie:
E.F. de Boer, J. Bolling, A. Buiter, P. de Jonge, S. Nutma, J. Roze-Nijstad, A.L. Timans, H. Veeningen en G.H. van de Wal

Redactieadres:
J. Roze-Nijstad, Willem Koopsweg 1, 7957 BP de Wijk, tel. 0522-442953
E-mail adres: roze.jenny @ gmail.com

Bestuur van de Historische Vereniging:
A. Buiter, voorzitter, Oshaarseweg 64, 7958 PN Koekange, tel. 0522-451682, a.buiter @ hetnet.nl
Joh. de Kleine, secretaris, Langedijk 37, 7958 PJ Koekange, tel. 0522-451580, e-mail: johdekleine @ home.nl
S. Nutma, penningmeester/ledenadministratie, Prinses Margrietlaan 20, 7958 SC Koekange, tel. 0522-451581, e-mail: s.nutma @ planet.nl
J. Snijder, archiefbeheer, Stapelerweg 8, 7957 NB de Wijk, tel. 0522-441726, e-mail: denieuwenhof @ home.nl
K. Brouwer, G.R. Lubbinge, J. Roze-Nijstad, H. Veeningen, J. Wink.

Kantooradres: Dorpsstraat 65 b (molen) tel. 0522-245286
Geopend iedere vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur, gesloten in de maanden juli en augustus

De contributie van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange bedraagt € 12,50 per jaar. Losse nummers van 't Olde Karspel zijn verkrijgbaar voor € 3,50.