't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

De rubriek over kleine bedrijfjes zoals kruidenierswinkeltjes, bakkerijtjes, galanteriewinkeltjes, petroleum-, kolen- en turfhandelaren, kleermakers, mandenmakers, marskramers, sclilderbedrijfjes en kleine cafeetjes:

Brood- en banketbakkerij H Bolling uit De Wijk


Ons redactielid P. de Jonge sprak met de heer J.H. Bolling, in zijn woning aan de Dorpsstraat 12 te de Wijk. In dat pand heeft hij in vroeger dagen een winkel annex brood- en banketbakkerij geëxploiteerd. In de vroegere winkel heeft thans de politie een paar uur in de week zitting. De inwoners van de Wijk kunnen er, na gemaakte afspraak, terecht om bijvoorbeeld aangiftes te doen. De heer Bolling, door de ouderen ook wel Haulo genoemd, is geboren op 30 juli 1911 aan de Broeksteeg, waar zijn ouders een boerderij hadden. Het gezin bestond uit 6 personen. Na het doorlopen van de lagere school, die gehuisvest was in de Holwortel, moest er een baan gevonden worden. Het was niet mogelijk om boer te worden want daar was geen geld voor. Zodoende kwam hij te werken bij de Coöperatie waar hij naast het werk in de bakkerij ook brood uit moest venten. Dit gebeurde met de fiets waar voorop een mand was geplaatst. Dit was een bijzonder zwaar karwei vooral als het brood bezorgd moest worden bij klanten die aan zandwegen woonden. De Coöperatie had voor het venten ook een paard en wagen. Deze Coöperatie was toen gevestigd in het pand Dorpsstraat 126 en was mede tot stand gekomen door, zoals Haulo hem noemde, Jonker Jan de Vos van Steenwijk, woonachtig op de Lindenhorst.

Grondige voorbereiding
De beginselen van het brood bakken heeft Bolling geleerd bij deze Coöperatie. Omdat hij zich graag verder wilde bekwamen in het vak is hij onder meer knecht geweest bij bakkerij Hazelaar in de Wijk. Verder was hij nog werkzaam op Texel, in Amsterdam, Haarlem, Meppel (bij V.d. Kerk in de Woldstraat) en tenslotte in Dedemsvaart.
In het westen was meer gelegenheid om vakdiploma's te halen, want daar werden cursussen gegeven. Zijn doel was heel duidelijk: een eigen zaak. Intussen had hij verkering met Aaltje Hauwloo gekregen en van een oom van haar, de heer Vredeveld, kon het huidige pand aan de Dorpsstraat worden gekocht. Het was toen een bakkerij met boerderij.

Eigen zaak
In 1939 werd met de bakkerij begonnen. Gezien vanaf de straat was links de bakkerij en rechts de winkel. In de schuur achterin het pand werd toen nog hooi opgeslagen en werden er varkens gehouden. Bolling kan zich nog goed herinneren dat bij veel regen het wel voorkwam dat de sloot, die aan de overzijde van de Dorpsstraat lag, het water niet snel genoeg kon afvoeren en daardoor de bakkerij dan onder water kwam te staan. De eigenaren van de grond, Vredeveld en Slot, hebben daarop een riolering onder de Dorpsstraat en de trambaan aangelegd. In 1947 werd het pand verbouwd en werden er twee nieuwe ovens geplaatst achterin de schuur, die met kolen werden gestookt. Tot op heden zijn de ovens nog aanwezig. Op zich heel interessant. In het begin werden de ovens gestookt met takkenbossen die bij boeren in de omgeving werden gekocht. Uiteraard moest men veel ervaring opdoen om de juiste temperatuur te krijgen voor het bakken. Men moest ongeveer drie uur van tevoren beginnen met het opstoken.

Hoog bezoek
Naast het bakken van tarwe- en witbrood werd er ook roggebrood gebakken, zgn. zes-ponders. Het kantbrood, brood dat tegen de zijkanten van de oven stond tijdens het bakken, werd veelal verkocht als voer voor de paarden. Voor normale consumptie waren de korsten te hard. Dit brood was dan een paar cent goedkoper. Koekjes in diverse soorten werden ook gemaakt en uiteraard ook diverse soorten gebak en taarten. Bij voorkeur op bestelling. Bolling is er erg trots op dat hij ook speciale opdrachten kreeg van de Baron als daar hoog bezoek was. Genoemd werden o.a. prinses Beatrix en prins Claus en het zangduo Nina en Frederik. Vermeldenswaardig is ook dat er in de oven ook kalkoenen werden bereid alsmede erwtensoep, in die dagen meestal aangeduid als snert. Uit het huwelijk van Jan Haulo en zijn vrouw Aaltje zijn drie kinderen geboren, een zoon en twee dochters. Hoewel hun zoon nog een poosje in de bakkerij heeft gewerkt, werd uiteindelijk toch een ander beroep gekozen; hij is leraar geworden.

Nog steeds druk
In 1981 werd besloten de zaak aan de kant te doen. Zijn vrouw is in 1991 helaas overleden. Haulo Bolling heeft het nog alle dagen druk met het verzorgen van zijn grote groentetuin, gelegen achter zijn huis aan de Prof. Blinkweg. Voorheen, vóór de realisering van plan Zuid, strekte de grond nog verder naar het zuiden, tot aan de sloot die liep van de zgn. dikke boom tot aan de Struuckweg. Over deze sloot lag in vroeger dagen een vonder voor het kerkpad. Het aangrenzende land noemde men in die dagen 'de Goorns'.

*****