’t Olde Karspel 2024 – 1

De lente is al weer in aantocht. Toch willen het bestuur en de vrijwilligers van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange u allen nog een gelukkig en vooral gezond 2024 wensen.
Als bijlage in deze editie van ’t Olde Karspel zit de agenda van de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 16 april 2024 op landgoed  Welgelegen aan Prinsesseweg 8 in Koekange. U bent hiervoor natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd. Op deze avond zal een bijzondere bodemvondst worden tentoongesteld. U kunt hierover meer lezen in dit periodiek.
Tevens wil ik u er nog even op attent maken dat van februari 2024 tot en met mei 2024 er een expositie is in de molen in de Wijk met als thema: Poëziealbums. Onder de kop PR vindt u nadere informatie. Afsluitend hoop ik dat u weer veel historische kennis opdoet en ook herkenning heeft bij de artikelen in de eerste editie van 2024! De redactie is er weer in geslaagd om er een mooi periodiek van te maken.

Ina ten Wolde, voorzitter

 

’t Olde Karspel 2023 – 4

Als u dit leest is het al weer december en kunnen we als vereniging terugkijken op een goed jaar. Er zijn 1300 leden die onze vereniging een warm hart toedragen. Bestuursleden en vrijwilligers zijn steeds bezig om nieuwe leden te werven zodat onze vereniging elk kwartaal een periodiek kan uitgeven en andere activiteiten kan organiseren. Het bestuur wil iedereen hartelijk dankzeggen voor de stem tijdens de Rabo ClubSupport wat ons ruim € 900,- opleverde. Er zal een rookalarmeringssysteem worden aangeschaft. Op 20 oktober hadden we de culturele avond met een prachtig optreden van het duo Een en Ander uit Zelhem. Het was een mooie avond.  Op 24 oktober hadden de vier historische verenigingen de Grote Wolder Geschiedenis Quiz georganiseerd in het Dorpshuis in de Wijk. Het was een pittige quiz waar men kennis kon vergaren en ophalen van de geschiedenis van de vier voormalige gemeenten van De Wolden. Verrassend was dat de winnaar niet uit De Wolden, maar uit Meppel kwam. Het bestuur wil u een goede decembermaand en het allerbeste voor 2024 toewensen.

Ina ten Wolde, voorzitter

 

’t Olde Karspel 2023 – 3

Van het bestuur

Als u dit leest is ons kantoor in de molen in de Wijk weer geopend op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
De bestuursleden pakken hun activiteiten weer op. De bestuursleden hebben het kantoor en de zolder in de molen schoon gemaakt en alles is weer kraakhelder. Zo gaat de tentoonstellingscommissie bezig met het inrichten van een nieuwe expositie. We hebben ons aangemeld voor de actie Rabo ClubSupport en wellicht wilt u uw stem aan de Historische Vereniging geven in september. Hiervoor alvast onze dank.
De redactie is er in geslaagd om een interessant ’t Olde Karspel te maken, wij wensen u veel leesplezier.

 

’t Olde Karspel 2023 – 2

Van het bestuur

De afgelopen tijd is een min of meer rustige periode geweest voor onze vereniging.
Het ledental is gegroeid naar ruim 1300, wat het gevolg is van de activiteiten van enkel van onze bestuursleden.
We hebben van diverse personen hele mooie voorwerpen geschonken gekregen, waarvoor onze hartelijke dank.
Op 11 april was de jaarvergadering, waar afscheid werd genomen van het bestuurslid van het eerste uur Aaltienus Buiter. Hij was ruim 23  jaar bestuurslid en tevens lid van de redactie. Hij blijft zijn werkzaamheden als redactielid voorzetten en ook Freek Heuvelman ondersteunen in de fotocommissie.
De ledenvergadering heeft op voorstel van het bestuur besloten om Aaltienus Buiter en Jenny Roze-Nijstad te benoemen tot erelid van onze vereniging. Dit vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging.

 

’t Olde Karspel 2023 – 1

PR mededelingen

door Hilco Bremmer

 Ledenaantal Historische Vereniging de Wijk-Koekange

Op de valreep van 2022 heeft de Historische Vereniging de Wijk-Koekange het aantal van 1250 leden bereikt. Dat is een prachtig aantal. Dit geeft aan dat het werk wat het bestuur en alle vrijwilligers doen niet voor niets is. Zoals in de statuten van de oprichting op 30 september 1997 is vastgelegd als doelen:
* Het behartigen van de historische belangen in de gemeente de Wijk en het bevorderen van de kennis dienaangaande;
* Het instandhouden en/of eventuele weder oprichten van historische
monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor;
* Het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek.

Met deze doelen in ons achterhoofd zorgen wij ervoor dat wij onze leden betrekken bij onze activiteiten. Kijkend naar het nog steeds groeiende ledenaantal slagen wij hierin. Wij zitten als vereniging niet stil en gaan regelmatig op pad om leden te werven. Hierin zijn wij erg succesvol. Chapeau voor de mensen die deze nieuwe leden weten te werven.

Komt u eens in de Wijk, u kunt ons altijd bezoeken in ons onderkomen onder de molen aan de Dorpsstraat 65a in de Wijk. Een virtueel bezoek is natuurlijk ook mogelijk. Op onze internetsite, https://historiedewijkkoekange.nl/ , kunt u alle actuele nieuwsberichten lezen en ook staat hier het fotoarchief voor u beschikbaar met meer dan 4000 foto’s van de Wijk en Koekange.
Sinds een paar maanden beschikken wij ook over een Facebookpagina. Die kunt u vinden via de volgende link: https://www.facebook.com/historischeverenigingdewijkkoekange
Volg en like deze pagina zodat u altijd in uw eigen tijdlijn de berichten vindt van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange.
Het bestuur hoopt dat wij nog lang de doelen die beschreven zijn bij de oprichting mogen uitdragen en er op deze manier voor kunnen zorgen dat de geschiedenis van deze twee mooie dorpen nooit verloren gaat.

 

’t Olde Karspel 2022 – 4

Van het Bestuur

We kunnen als bestuur terugkijken op een druk, maar mooi jaar.
Allereerst de uitbreiding van onze ruimte in de molen met de mogelijkheid voor het inrichten van een expositie. Een mooie opening door burgemeester Nieuwenhuizen van De Wolden en Sabine Nijmeijer, het jongste lid van onze vereniging. Op dit moment is er een mooie expositie over het 25 jarig bestaan van onze vereniging.  Tussendoor bezoeken van de burgemeester en de wethouder van cultuur Albert Haar, de presentatie van het verzamelalbum in samenwerking met de COOP-supermarkten. Op 21 oktober jl. hebben we , na 3 jaar onderbreking,  weer genoten van onze culturele avond in het Dorpshuis in de Wijk. Tenslotte is de nieuwe brug op landgoed Dickninge geopend, waarvan het herstel door medewerking van de vereniging mogelijk was. Het fotoarchief op de website van de Historische Vereniging bevat inmiddels meer dan 4000 foto’s. Ik verwijs u graag naar het artikel over de website in dit periodiek. De historische Vereniging bestond in september 25 jaar. Aaltienus Buiter besteedt, in het honderdste nummer van ’t Olde Karspel, in enkele artikelen aandacht aan de afgelopen 25 jaar.
Als U dit leest, is het al december en bestuur wil u alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023 toewensen.

’t Olde Karspel 2022 – 3

Van de redactie.

In een zomer met veel zon en droogte heeft de redactie het derde periodiek van ’t Olde Karspel van 2022 samengesteld.
Wij zijn verheugd met voldoende aanbod van kopij en ook kunnen we enkele nieuwe schrijvers/schrijfsters begroeten. 
Freek Heuvelman heeft een mooi artikel geschreven over de spoorlijn met de bijbehorende stations en wachthuizen.
Bert Liezen uit Nordhorn schrijft over de bedrijvigheid op de hoek Stationsweg/Dorpsstraat in Koekange in de jaren zestig. 

Albert Veld vervolgt zijn reis door de tijd met een uiteenzetting over her bewaren van voedsel.
Mieneke Bout heeft het blikje van De Gruyter beschreven. 
Hennie Koops-Stellink heeft de geschiedenis van haar familie beschreven,  toen zij woonden op hoeve “De Braamskamp” in De Schiphorst.  
Marchien Haasken  is op bezoek geweest bij Koob Veneman en heeft een gesprek met hem gehad over zijn toneelherinneringen.
De redactie wenst u veel leesgenoegen.

 

’t Olde Karspel 2022 – 2

Van de redactie

Hierbij treft u alweer het tweede exemplaar van 2022 van ’t Olde Karspel aan.
Een flink aantal schrijvers heeft deze keer een bijdrage geleverd.
Aaltienus Buiter vestigt de aandacht op zijn verschenen boek over de dorpskerk van Koekange, terwijl Albert Veld een reis door de tijd maakt met de vele soorten radio’s die er zijn geweest of nu nog zijn. Mineke Bout vertelt over de wasdag  van vroeger naar aanleiding van het blikje van Persil.
Goos Lier heeft het derde deel van De Resphorst geschreven en Paul Mentink heeft het ontstaan van de autosnelweg A28 beschreven. Freek Heuvelman heeft in zijn rubriek weer teruggekeken in de tijd en de vroegere inwoner van De Stapel, Jan ter Haar, heeft een stageverslag ingeleverd van een stagiaire op de boerderij van zijn ouders. Greetje Huisjes-Stapel heeft de geschiedenis  van het rijtuig van de rijvereniging Viribus Unitis beschreven.
Kortom, een ’t Olde Karspel met een keur aan artikelen.
De redactie wenst u veel leesplezier.

’t Olde Karspel 2022 – 1

In dit eerste nummer van 2022 treft u een breed scala van onderwerpen aan van verschillende schrijvers.
Aaltienus Buiter schrijft over het trieste verhaal van Auko Knol uit Koekange, die in de tweede wereldoorlog om het leven kwam.
Albert Veld kijkt in zijn aflevering van Jeugdherinneringen terug op het voorlezen door zijn onderwijzers tijdens zijn lagere schooltijd en het lezen van Jeugd- en sportboeken.
Freek Heuvelman heeft uit de fotocollectie van de Historische Vereniging 2 foto’s gevonden, die op dezelfde plaats zijn gemaakt.
Paul Mentink heeft een boeiend verhaal geschreven over smeltwater heuvels en Goos Lier schrijft deel 2 van zijn verhaal over de Resphorst.
Wij wensen u veel leesgenoegen.

De redactie.

’t Olde Karspel 2021 – 4

Het bestuur van de vereniging biedt u hierbij het vierde nummer aan van jaargang 24. Voor mij als redacteur heeft het een bijzondere betekenis.  Het is namelijk het laatste nummer dat ik als eindredacteur onder ogen heb gehad. Ik word namelijk ook een dagje oude (81), het vuur is er een beetje uit, ik vind dat het tijd wordt voor een ander.
Het doet mij goed dat het bestuur een opvolger heeft gevonden in de  persoon van Marjan Geyssen, partner van bestuurslid Freek Heuvelman;  helemaal onbekend met het blad zal ze dus niet zijn.
ik wens mijn opvolger veel plezier met het werk en wil tevens hier de mensen van ‘t Olde Karspel bedanken met wie ik al die jaren prettig heb samengewerkt.  Met name denk ik aan Ina ten Wolde en Aaltienus Buiter.

En dan nog een paar worden over het huidige nummer.

Voor mij was het een verrassing van jewelste om een doorwrocht verhaal te lezen over de achtergronden van het gebied aan weerszijden van de Respersweg en de Veldhuisweg, van de hand van Goos Lier. Ik wens u toe dat Goos nog eens vaker in de pen klimt voor ’t OK, want duidelijk is dat hij het nodige weet.
Aaltienus vertelt over de landbouw na WO-II en de rol die hij er zelf in heeft gespeeld, terwijl Albert Veld niet uitgesproken raakt over zijn verleden bij de vv Wacker.
Ten slotte: aardig om te zien dat het ledenaantal van ’t Olde Karspel na maanden van achteruitgang weer een duidelijke stijging vertoont!
Tot ziens en het ga u goed!

Louis Timans.

site by Bizzy Bee