’t Olde Karspel 2024 – 1

De lente is al weer in aantocht. Toch willen het bestuur en de vrijwilligers van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange u allen nog een gelukkig en vooral gezond 2024 wensen.
Als bijlage in deze editie van ’t Olde Karspel zit de agenda van de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 16 april 2024 op landgoed  Welgelegen aan Prinsesseweg 8 in Koekange. U bent hiervoor natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd. Op deze avond zal een bijzondere bodemvondst worden tentoongesteld. U kunt hierover meer lezen in dit periodiek.
Tevens wil ik u er nog even op attent maken dat van februari 2024 tot en met mei 2024 er een expositie is in de molen in de Wijk met als thema: Poëziealbums. Onder de kop PR vindt u nadere informatie. Afsluitend hoop ik dat u weer veel historische kennis opdoet en ook herkenning heeft bij de artikelen in de eerste editie van 2024! De redactie is er weer in geslaagd om er een mooi periodiek van te maken.

Ina ten Wolde, voorzitter

 

site by Bizzy Bee