’t Olde Karspel 2023 – 4

Als u dit leest is het al weer december en kunnen we als vereniging terugkijken op een goed jaar. Er zijn 1300 leden die onze vereniging een warm hart toedragen. Bestuursleden en vrijwilligers zijn steeds bezig om nieuwe leden te werven zodat onze vereniging elk kwartaal een periodiek kan uitgeven en andere activiteiten kan organiseren. Het bestuur wil iedereen hartelijk dankzeggen voor de stem tijdens de Rabo ClubSupport wat ons ruim € 900,- opleverde. Er zal een rookalarmeringssysteem worden aangeschaft. Op 20 oktober hadden we de culturele avond met een prachtig optreden van het duo Een en Ander uit Zelhem. Het was een mooie avond.  Op 24 oktober hadden de vier historische verenigingen de Grote Wolder Geschiedenis Quiz georganiseerd in het Dorpshuis in de Wijk. Het was een pittige quiz waar men kennis kon vergaren en ophalen van de geschiedenis van de vier voormalige gemeenten van De Wolden. Verrassend was dat de winnaar niet uit De Wolden, maar uit Meppel kwam. Het bestuur wil u een goede decembermaand en het allerbeste voor 2024 toewensen.

Ina ten Wolde, voorzitter

 

site by Bizzy Bee