Organisatie

Het bestuur

Voorzitter:  Ina ten Wolde-Schoonvelde, fam.tenwolde20@gmail.com
Secretaris: Coby Tijmens-Boverhof, cobytijmens@hotmail.com
Penningmeester: Annie van den Berg-Smits, avdb32@gmail.com
Vice voorzitter en PR: Hilco Bremmer, bremmer02@hotmail.com
overige bestuursleden:
Erik Christiaanse
Albert Steenbergen
Dieja Steenbergen-de Vries
Jan Westerbeek
Thea van de Wetering-Dekker

Commissies:

Archiefcommissie:
Jenny Roze-Nijstad
Coby Tijmens-Boverhof
Jan Westerbeek

Fotocommissie en Fotoarchief
Aaltienus Buiter
Freek Heuvelman (beheerder fotoarchief)
Jenny Roze-Nijstad
Albert Veld
Klaasje Wever-de Vries

Redactie ’t Olde Karspel:

Enno de Boer
Hilco Bremmer
Aaltienus Buiter
Jenny Roze-Nijstad

Opmaak:
Freek Heuvelman

Correctiewerk
Marjan Geijssen

Het redactieadres is: Dorpsstraat 65a, 7957 AS de Wijk,
tel: 06-23852554 (bereikbaar vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur)
bij voorkeur stuurt u een e-mail: hetoldekarspel@gmail.com

Lid worden?

U kunt lid worden van onze vereniging. Daarmee ondersteunt u de activiteiten en u ontvangt één keer per kwartaal het periodiek ’t Olde Karspel met veel informatie over de historie van de Wijk en Koekange.
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.
Opgave: Ledenadministratie, Molenstraat 53, 7957 CH  de Wijk, tel.: 06 3028 9418,
e-mail: westerbeek.j@gmail.com

site by Bizzy Bee