Privacybeleid

Historische Vereniging de Wijk-Koekange

AVG Privacybeleid

Dit Privacybeleid  is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening persoonsgegevens ( AVG) en is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Historische Vereniging de Wijk-Koekange
( Kamer van Koophandel: 40049196) verwerkt van haar leden, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid of vrijwilliger wordt van de vereniging, of om andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

  1. Verantwoordelijk

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en de bescherming daarvan is: de Historische Vereniging de Wijk-Koekange. De secretaris/ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming .

  1. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel

Als je lid/vrijwilliger bent binnen de vereniging dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer,  e-mailadres, banknummer en indien van toepassing de functie.

Deze gegevens zijn nodig voor contacten, activiteiten, betalingen, versturen van brieven en periodieken van  ‘t Olde Karspel.

Wanneer het lid/de vrijwilliger bedankt voor het lidmaatschap of voor zijn vrijwillige activiteiten worden de gegevens binnen een jaar verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen

De Historische Vereniging de Wijk-Koekange zal de persoonsgegevens nimmer aan derden verkopen, of gratis ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden. Via de secretaris/ledenadministrateur kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Eventuele vragen  of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd.

De wijzingen worden via de website van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange www.historiedewijkkoekange.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

site by Bizzy Bee