Over de Historische Vereniging

Ons adres:
Dorpsstraat 65b, De Wijk (molen).
Ons kantoor is iedere vrijdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur, behalve in de maanden juni, juli en augustus.

U kunt ons wel bereiken per emai, op het contactadres, westerbeek.j@gmail.com of met het secretariaat, cobytijmens@hotmail.com

Op 1 januari 1998 is de gemeente de Wijk door de herindeling opgegaan in de gemeente De Wolden.
Op initiatief van de V.V.V. in de Wijk wordt op 20 mei 1997 een besluit genomen om een historische vereniging de Wijk-Koekange op te richten.

Er worden gesprekken gevoerd met verenigingen in omliggende plaatsen en op 30 september 1997 is de oprichtingsvergadering van Historische Vereniging de Wijk-Koekange in Hotel-Café-Restaurant “Het Oude Hogenkamp”. De voorlopige vergaderruimte is de Rabobank in Koekange. Er zijn 9 bestuursleden, onder aanvoering van Roelof Meier.

Er wordt besloten om per kwartaal een periodiek te laten verschijnen onder de naam ’t Olde Karspel. Er wordt een redactie gevormd, met als eindredacteur Riet Eggermont. De druk zal worden verzorgd door Reestmond-Druk in Meppel.

Na 4 maanden historische vereniging zijn er 95 leden, in 1998 367 en in 1999 679. Zo groeit het ledental gestaag. Het is nu al enige jaren ruim 1000.
In 1998 wordt er een werkgroep boerderijenonderzoek opgericht, terwijl ook een archiefcommissie aan het werk gaat.
In 1999 is de gemeente bezig om de ruimte onder de molen in de Wijk geschikt te maken voor de historische vereniging en de V.V.V.
In 2002 wordt de archiefruimte in “De Havezathe” in gebruik genomen en heeft de boerderijencommissie de boerderijen en woonhuizen van Koekange in kaart gebracht.
Elk jaar wordt er een culturele avond gehouden. Een keer per 2 jaar verzorgt het duo Harm en Roelof uit Sleen met Drentse humor en liedjes deze avond, het andere jaar is er een andere invulling.
In 2005 is het boerderijenboek van Koekange uitgegeven en 2011 gevold door het boerderijenboek van de Wijk.

De fotocommissie is in 2007 aan de slag gegaan.
De archiefcommissie heeft het werk op orde en zal nu aan de volgende klus beginnen: het digitaliseren van het archief.
In 2010 is er door Aaldert Kuiper een begin gemaakt met een nieuwe dorpsfilm van de Wijk, die in 2012 zal worden vertoond.
Elk jaar wordt er met een stand deelgenomen aan de braderie in Koekange.
De “Kiekiesdagen” in de Wijk en Koekange hadden veel belangstelling.

site by Bizzy Bee