Over de Historische Vereniging

Ons adres: Dorpsstraat 65a, de Wijk (molen). Ons kantoor is iedere vrijdagmiddag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus.

U kunt ons ook bereiken via het secretariaat, cobytijmens@hotmail.com

Voorgeschiedenis: Op 1 januari 1998 is de gemeente de Wijk door herindeling opgegaan in de gemeente De Wolden. Op initiatief van de V.V.V. in de Wijk werd op 20 mei 1997 het besluit genomen om een Historische Vereniging de Wijk-Koekange op te richten en op 30 september 1997 werd de oprichting van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange in voormalig Hotel-Café-Restaurant “Het Oude Hogenkamp” een feit.

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de voormalige gemeente de Wijk.

Er werd gestart in de vergaderruimte van de toen nog aanwezige Rabobank in Koekange. Al spoedig kon er een ruimte worden gehuurd onder de molen aan de Dorpsstraat in de Wijk. Dat werd het onderkomen van de vereniging voor vergaderingen, ontvangst van bezoekers en opslag van aan de vereniging geschonken foto’s, documenten en oude gebruiksvoorwerpen. Extra archiefruimte werd in 2002 gehuurd in de kelder van het voormalige gemeentehuis van de Wijk. Nu is dat dorpshuis de Havezate.

De vereniging telt negen bestuursleden. Daarnaast zijn er meerdere commissies actief zoals de archiefcommissie, de fotocommissie en de redactie van ‘t Olde Karspel.

Per kwartaal verschijnt het periodiek ‘t Olde Karspel met daarin verhalen uit de historie van het verenigingsgebied.

Ledental: Vier maanden na de oprichting waren er 95 leden, in 1998 367 leden en in 1999 al 679 leden. Zo groeide het ledental gestaag door met als hoogtepunt ruim 1050 leden. Na 2015 is het ledental met name door overlijden teruggelopen tot ongeveer 900 leden in 2020. Na een succesvolle ledenwerf actie in 2021 en 2022 is het aantal leden weer gestegen, nu tot 1300.

Boeken: In 1998 werd er een werkgroep boerderijenonderzoek opgericht. Deze werkgroep heeft ervoor gezorgd dat in 2005 het boerderijenboek van Koekange en in 2012 het boerderijenboek van de Wijk kon worden uitgegeven. Beide boeken bevatten een schat aan informatie over alle boerderijen en hun bewoners vanaf plm. het jaar 1600. Roelof van Mulligen uit Emmeloord heeft voor beide boeken heel veel informatie verzameld.

In 2015 werd het bedrijvenboek “Van neringdoende tot ondernemer”, van Koekange uitgegeven met daarin een beschrijving van alle neringdoenden uit Koekange vanaf plm. 1900. Aan een soortgelijk boek voor de Wijk wordt nu gewerkt.

Activiteiten: Elk jaar wordt er een culturele avond gehouden waarvoor verschillende groepen en/of artiesten worden uitgenodigd

De fotocommissie werkt doorlopend aan het digitaliseren van het fotobestand. In het fotoarchief van de vereniging staat een indrukwekkend aantal foto’s. De archiefcommissie zorgt voor het gemakkelijk terugvinden van geschonken documenten.

Om het publiek inzage te geven in foto’s en documenten worden er regelmatig ‘kiekkiesdagen’ georganiseerd.

Om het dorpsleven vast te leggen heeft Aaldert Kuiper in 2012 een nieuwe dorpsfilm van de Wijk gemaakt. Oudere dorpsfilms van de Wijk en Koekange zijn ook in het bezit van de vereniging.

Alle dorpsfilms en boeken zijn bij de vereniging te koop met uitzondering van de boerderijenboeken, die zijn uitverkocht.

site by Bizzy Bee