’t Olde Karspel 2023 – 2

Van het bestuur

De afgelopen tijd is een min of meer rustige periode geweest voor onze vereniging.
Het ledental is gegroeid naar ruim 1300, wat het gevolg is van de activiteiten van enkel van onze bestuursleden.
We hebben van diverse personen hele mooie voorwerpen geschonken gekregen, waarvoor onze hartelijke dank.
Op 11 april was de jaarvergadering, waar afscheid werd genomen van het bestuurslid van het eerste uur Aaltienus Buiter. Hij was ruim 23  jaar bestuurslid en tevens lid van de redactie. Hij blijft zijn werkzaamheden als redactielid voorzetten en ook Freek Heuvelman ondersteunen in de fotocommissie.
De ledenvergadering heeft op voorstel van het bestuur besloten om Aaltienus Buiter en Jenny Roze-Nijstad te benoemen tot erelid van onze vereniging. Dit vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging.

 

site by Bizzy Bee