’t Olde Karspel 2020 – 01

De werkzaamheden rond het 1e nummer van de 21e jaargang van uw lijfblad zijn afgerond. Wij zijn blij u het resultaat te kunnen aanbieden.

De inhoud is weer zeer divers en dat is mede het gevolg van de inspanning van enkele nieuwe personen.

De heer C. Bosma vertelt over de beginjaren van de openbare lagere school in de Wijk, die een heel goede naam had, mede dankzij het werk van 4 hooggeprezen hoofdonderwijzers.

Thomas Eskes belicht de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog ins ons gebied.

Voorts schrijven onze vaste medewerkers over onderwerpen die u van hen kent: Jan Bolling vermeerdert uw kennis van het verleden door leven en werk van enkele vooraanstaande inwoners van de Wijk te belichten.
Aaltienus Buiter is in de geschiedenis van de algemene begraafplaatsen in Koekange gedoken.
Ik hoop dat kennisneming van dit alles u een prettige verpozing oplevert.

Namens de Redactie
Louis Timans

site by Bizzy Bee