’t Olde Karspel 2019 – 04

Voor u ligt alweer de laatste uitgave van de 22e jaargang van ons blad ’t Olde Karspel. Alweer bijna een jaar voorbij. Een jaar waarin met name de laatste maanden gekenmerkt werden door onrust en onzekerheid. Grote demonstraties van boeren en bouwers die  geconfronteerd worden met stikstofuitstoot en PFAS – normen. En een onzekere toekomst voor hun bedrijven. Stakingen in het onderwijs. Maar ondanks dit alles zijn onze schrijvers weer in het verleden gedoken en hebben veel herinneringen opgehaald over vroegere tijden. Het is verheugend dat er zoveel kopij werd ingestuurd, dat we niet alle schrijvers in dit nummer aan bod kunnen laten komen. Maar laat u daardoor niet weerhouden om uw bijdrage in te sturen.  De volgende uitgave komt uit vlak voor de viering 75 jaar bevrijding. Mocht u daar herinneringen aan hebben en deze met ons willen delen dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Vindt u het moeilijk om dat zelf op te schrijven dan kunt u contact opnemen met een van onze redactieleden. Wij komen graag bij u langs.

In dit Olde Karspel heeft Jan Bolling zich verdiept in de geschiedenis van de bewoners van Dickninge. Hij legt uit hoe dit dubbelklooster in bezit is gekomen van de familie de Vos van Steenwijk.
In het artikel over de schotteldoekbrug en –sluis doet Jan Bolling ons uit doeken hoe de brug in de weg de Wijk – Zuidwolde bij Veeningen aan de naam schotteldoekbrug is gekomen.
Aaltienus Buiter besluit dit nummer de ups en downs van 50 jaar dorpshuis ‘De Schakel’ in Koekange.
Alie Kuik – Pool vertelt de historie van haar opa Harm en haar vader Geert Pool van klompenmakerij aan de Prinsesseweg in Koekange.
En Roel Hendriks neemt ons mee op de fiets en vertelt over de belevenissen uit zijn schooljaren toen de jeugd gezamenlijk naar Meppel fietste.
Helaas is onze vaste eindredacteur Louis Timans deze keer wegens gezondheidsredenen niet in de gelegenheid om dit nummer te redigeren. Gelukkig is hij na een operatie en kortverblijf in Reggersoord weer thuis. Vanaf deze plaats willen wij hem van harte beterschap toewensen en we hopen dat hij in de toekomst zijn werk voor ’t Olde Karspel weer kan oppakken.
Wanneer u dit leest is het alweer december en behoort over enkele weken het jaar 2019 tot het verleden. Graag wil ik u allen alvast fijne feestdagen en een goed en voorspoedig 2020 toewensen.

Aaltienus Buiter.

site by Bizzy Bee