’t Olde Karspel 2020 – 02

De Historische Vereniging de Wijk-Koekange verheugt zich u het tweede nummer van jaargang 23 aan te kunnen bieden.
De corona-crisis legt een flinke druk op het functioneren van onze maatschappij, maar het schrijven van de bijdragen voor dit nummer heeft er gelukkig niet onder geleden. Onze voorzitter, Aaltienus Buiter, gaat in een speciaal stuk in op de beperkingen die de crisis oplegt aan het functioneren van onze vereniging.

En dan de bijdragen van onze medewerkers.
Jan Bolling heeft de historie uitgezocht van de opvanghuizen voor veelal demente bejaarden die aan het eind van de jaren 50 tot het begin van de jaren 70 gevestigd waren in aanvankelijk Huize Dickninge, maar later ook in Huize De Havixhorst.  Hij belicht de grote rol die mevr. Cornelia Hetterschij, de initiatiefneemster van de opvang van deze categorie bejaarden, in die jaren heeft gespeeld. Duidelijk wordt dat het bepaald niet van een leien dakje is gegaan!

Over Koekange schrijft natuurlijk Aaltienus Buiter. Deze keer over de successievelijke  verharding van de wegen in Koekange, eind 1800 – begin – 1900. Culinair valt er in dit nummer ook iets te beleven:  Enno de Boer legt uitvoerig uit hoe je “kruudmoes”  moet bereiden, een gerecht dat vroeger nogal eens op tafel verscheen, evenals het iets minder gewaardeerde  “aalmoes”. Geen wonder dat in later tijd wie een aalmoes vroeg, niet al te veel verwachtte. De aalmoezenier zal zodoende degene geweest zijn bij wie je terecht kon voor enige materiële ondersteuning. In de huidige tijd kennen we de term voor de functie van de geestelijk leidsman in het leger; iets materieels valt er volgens mij van hem niet te verwachten. Ten slotte begroeten we een nieuwe medewerker, Freek Heuvelman. Hij maakt ons in zijn bijdrage bewust van de enorme veranderingen die in onze tijd zijn opgetreden door de ontwikkelingen op het terrein van de telecommunicatie.
Ik wens u veel voldoening bij het lezen.

Louis Timans.

 

site by Bizzy Bee