’t Olde Karspel 2015 – 04

Voor dit nummer – het laatste van deze jaargang – hebben de vaste medewerkers weer hun best gedaan om u enige aangename en wellicht nuttige verpozing te bieden. Het is voor mij verrassend om steeds weer te zien dat er aan hun nieuwsgierigheid omtrent zaken uit het verleden van onze beide dorpen geen grenzen lijken te zijn.

Aan nieuwsgierigheid ontbreekt het de schrijvers niet, en u, lezer, ook niet. Als het anders zou zijn, was u immers geen abonnee. Fijn zou het zijn wanneer u naast lezer ook schrijver zou worden. Omgekeerd hoef ik de wens niet te uiten: de schrijvers zullen stellig ook lezers zijn.

In dit nummer bespreekt Jan Bolling het wel en wee van de tram die ooit door de Wijk heeft gereden. Dat er een halte was voor café Wittink, is voor hem aanleiding geweest om er een verhaal over dat café aan vast te knopen. Nu waren er in die tijd maar liefst drie cafés die die naam voerden. Leest u het verhaal maar om er achter te komen over welk van de drie hij het heeft, en waar dus de tramhalte was die ervoor lag. Verderop in dit nummer komt Jan opnieuw aan bod, met een toelichting op de vroegere Bijenkorf in de Meppeler Hoofdstraat.

Voor textiel en later ook woninginrichting moest je in Koekange vroeger bij Reinds zijn. Aaltienus Buiter vertelt het wel een wee van deze firma.

Het zal geen verrassing voor u zijn dat Albert Veld het in zijn bijdrage opnieuw over sport heeft. Het verhaal van de korfbalvereniging KIA krijgt van hem een vervolg en een slot.

Behalve Brussels lof bestaat er ook Haags lof. Het gaat echter om twee heel verschillende dingen. Enno de Boer voert u naar de oplossing van dit raadsel. Ik verklap alvast dat het over antiek gaat, maar waarschijnlijk vermoedde u dat al.

Ik wens U veel plezier bij het lezen. Als dit nummer verschijnt loopt het al tegen de Kerst en dat brengt mij ertoe aan deze wens een andere te koppelen: fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Louis Timans.

 

site by Bizzy Bee