’t Olde Karspel 2015 – 03

Het zomernummer van 2015 (18 – 3)

 

Jan Bolling opent de rij van medewerkers met een nieuwe bijdrage over de Dorpsstraat in De Wijk. Nu is huisnummer 29 aan de beurt, het wat achteruit staande huis waar nu de familie Datema met hun bedrijf Gradabo Sportprijzen is gevestigd en waar in de vorige eeuw de families Vos en Toet hebben gewoond.

Aaltienus Buiter komt met een bijdrage over Koekange in het jaar 1889, gebaseerd op een jaarboek uit die tijd dat hem in handen is gevallen. Even dacht ik dat er destijds een belangrijke drukkerij in Koekange gevestigd was, maar het “college van zetters” in dat jaarboek blijkt niets met gedrukt papier te maken te hebben.

Albert Veld is in zijn jeugdherinneringen nog niet uitgepraat over de korfbalvereniging KIA. Hij wijdt er nog een bijdrage aan.

Uitgepraat raakt ook Enno de Boer niet gauw, zolang het over antiek gaat tenminste. Hij gaat in zijn artikel nader in op vragen rond de prijsvorming op dat vlak.

Blij zijn we met de bijdrage van een nieuweling in ons blad, Ab Strick.  Hij brengt de roemruchte prestaties voor het voetlicht van een vriendenclub die in de jaren zestig meerdere keren in de prijzen viel – meestal 1e – met hun versierde wagen bij het Wijker Feest. Wij hopen op nog meer herinneringen uit zijn koker.

Het is opnieuw een zeer lezenswaardig nummer van het Olde Karspel.

 

site by Bizzy Bee