’t Olde Karspel 2014 – 2

’t Olde Karspel 17 – 2

Voor dit nummer, het zomernummer van 2014, heeft de redactie als altijd weer uiterste best gedaan.

U kunt uw hart ophalen aan twee artikelen van Jan Bolling. In het eerste leidt hij u opnieuw langs een stukje noordkant van de Dorpsstraat, nu ongeveer van de oude school tot de Vijverweg. Het is maar een kippeneindje, maar door Jans blik in de achtergronden ervan heb je achteraf de indruk een forse wandeling te hebben gemaakt.  In zijn andere bijdrage gaat hij in op reacties die hij heeft ontvangen nadat hij de vorige keer had geschreven over wijlen Piet Sloots, eertijds een bekende drummer.

Voor wat Koekange betreft is voor Aaltienus Buiter de geschiedenis een vertrouwd domein. Al vele malen heeft hij daaruit interessante verhalen weten te distilleren over diverse aspecten van zijn dorp. Deze keer is hij in de – tamelijk complexe – geschiedenis gedoken van Hendrik de Kleine.

De grote meerderheid van u, beste lezers, is opgegroeid in een wereld waarin er, wat roken betreft, letterlijk geen vuiltje aan de lucht was. Het was zo gewoon dat het zelfs onderdeel geworden was van vaste huwelijksgebruiken. De antieke “breugemanspiepe” getuigt daarvan.  Enno de Boer komt ze als kenner nog wel tegen. In dit nummer vertelt u er meer over.

Altijd blij zijn wij als redactie wanneer er reacties binnenkomen, zeker als ze een  kritische maar positieve inslag hebben.  Sommige ervan leiden tot opnamen in het blad. Deze keer zijn het er drie. U vindt ze na de artikelen. Ik hoop dat u veel plezier zult beleven aan het lezen van dit alles.

site by Bizzy Bee