’t Olde Karspel 2013

 ’t Olde Karspel 16-1

Inhoud, o.a.:

Burgemeesterswoning,  deel 1. De geschiedenis van het huis aan de Dorpsstraat 80 en zijn bewoners.  Geschreven door Jan Bolling.

Sniedersjongens.     Aanvulling op het artikel Dorpsstraat-Kerkweg in ’t Olde Karspel 2012-4.   Door Jan Bolling.

Herinneringen van Aly en Klaas Slomp aan de oorlogsjaren en arrestatie van hun vader in december 1943.  Door Aaltienus Buiter.

Jeugdherinneringen.  Albert Veld vertelt over ‘Mister Wacker’, Jan Talen.

De tas van tante Truus. Enno de Boer beschrijft de antieke tas met zilveren tasbeugel.

Het onderwijs door de jaren heen. Het derde artikel over dit onderwerp, door Jan Tijink.

 

  ´t Olde Karspel 16-2

Inhoud, o.a.:

Burgemeesterswoning, deel 2, beschreven door Jan Bolling.

Het Groene Kruis afd. De Wijk – IJhorst – Koekange. Van de oprichting in 1903 tot de opheffing in 1988, beschreven door Aaltienus Buiter.

Jeugdherinneringen. Albert Veld vertelt over muzikale dorpsbewoners in de jaren 50 – 60 van de vorige eeuw.

Het onderwijs in de Wijk door de jaren heen. Jan Tijink schrijft in deze uitgave over het Christelijk onderwijs in Koekange (deel 1).

Dominees inktpot.  Enno de Boer beschrijft het zilveren inktstel van dominee Cornelis Alberti.

 

  ’t Olde Karspel 16-3

Inhoud, o.a.:

Dorpsstraat-Postweg.    Artikel van Jan Bolling.

Jeugdherinneringen.  Albert Veld vertelt in deze aflevering over Janny Koppenol.  Janny kwam in 1942 als baby van 13 maanden vanuit Rotterdam naar De Wijk.

De melkrijder.  Aaltienus Buiter beschrijft het zware beroep van melkrijder.

Het onderwijs in de Wijk door de jaren heen.  Koekange deel 2, door Jan Tijink.

De secretaire.  Enno de Boer beschrijft de secretaire en meubels die de secretaire voorgingen.

 

 

’t Olde Karspel 16-4

Inhoud o.a:

Dorpsstraat-De Brink. Jan Bolling vertelt over gebouwen, (voormalige) bewoners en activiteiten in dit stukje De Wijk.

Jeugdherinneringen, door Albert Veld.  Het schoolreisje van de zesde klassers op de fiets door Drenthe o.l.v. meester Groenhof en wat er aan voorafging.

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Koekange, door Aaltienus Buiter.  Van de oprichting in 1928 tot de opheffing in 1950.

Het onderwijs in De Wijk door de jaren heen.  Jan Tijink vertelt over het lager en kleuteronderwijs in de Wijk vanaf 1913.

Maastrichts aardewerk. Enno de Boer vertelt over het Maastrichts aardewerk en de bekende handelaar / fabrikant Petrus Regout.

Drievoudige moord in het Koekangerveld. Onthulling op november van het gedenkteken op de plek waar de moorden plaatsvonden, door burgemeester Roger de Groot en Aaltienus Buiter.

site by Bizzy Bee