’t Olde Karspel 2022 – 2

Van de redactie

Hierbij treft u alweer het tweede exemplaar van 2022 van ’t Olde Karspel aan.
Een flink aantal schrijvers heeft deze keer een bijdrage geleverd.
Aaltienus Buiter vestigt de aandacht op zijn verschenen boek over de dorpskerk van Koekange, terwijl Albert Veld een reis door de tijd maakt met de vele soorten radio’s die er zijn geweest of nu nog zijn. Mineke Bout vertelt over de wasdag  van vroeger naar aanleiding van het blikje van Persil.
Goos Lier heeft het derde deel van De Resphorst geschreven en Paul Mentink heeft het ontstaan van de autosnelweg A28 beschreven. Freek Heuvelman heeft in zijn rubriek weer teruggekeken in de tijd en de vroegere inwoner van De Stapel, Jan ter Haar, heeft een stageverslag ingeleverd van een stagiaire op de boerderij van zijn ouders. Greetje Huisjes-Stapel heeft de geschiedenis  van het rijtuig van de rijvereniging Viribus Unitis beschreven.
Kortom, een ’t Olde Karspel met een keur aan artikelen.
De redactie wenst u veel leesplezier.

site by Bizzy Bee