’t Olde Karspel 2021 – 4

Het bestuur van de vereniging biedt u hierbij het vierde nummer aan van jaargang 24. Voor mij als redacteur heeft het een bijzondere betekenis.  Het is namelijk het laatste nummer dat ik als eindredacteur onder ogen heb gehad. Ik word namelijk ook een dagje oude (81), het vuur is er een beetje uit, ik vind dat het tijd wordt voor een ander.
Het doet mij goed dat het bestuur een opvolger heeft gevonden in de  persoon van Marjan Geyssen, partner van bestuurslid Freek Heuvelman;  helemaal onbekend met het blad zal ze dus niet zijn.
ik wens mijn opvolger veel plezier met het werk en wil tevens hier de mensen van ‘t Olde Karspel bedanken met wie ik al die jaren prettig heb samengewerkt.  Met name denk ik aan Ina ten Wolde en Aaltienus Buiter.

En dan nog een paar worden over het huidige nummer.

Voor mij was het een verrassing van jewelste om een doorwrocht verhaal te lezen over de achtergronden van het gebied aan weerszijden van de Respersweg en de Veldhuisweg, van de hand van Goos Lier. Ik wens u toe dat Goos nog eens vaker in de pen klimt voor ’t OK, want duidelijk is dat hij het nodige weet.
Aaltienus vertelt over de landbouw na WO-II en de rol die hij er zelf in heeft gespeeld, terwijl Albert Veld niet uitgesproken raakt over zijn verleden bij de vv Wacker.
Ten slotte: aardig om te zien dat het ledenaantal van ’t Olde Karspel na maanden van achteruitgang weer een duidelijke stijging vertoont!
Tot ziens en het ga u goed!

Louis Timans.

site by Bizzy Bee