Organisatie

Het bestuur

Voorzitter: A. Buiter, a.buiter64@ziggo.nl
Secretaris: Joh. de Kleine, johdekleine@gmail.com
Penningmeester: S. Nutma, nutma.sjoek@gmail.com

en:
G.R. Lubbinge
I. ten Wolde-Schoonvelde
J. Westerbeek
F. Pol
F. Heuvelman
T. van de Wetering-Dekker

Commissies:

Archiefcommissie:

J. Roze-Nijstad
Joh. de Kleine
J. Westerbeek

Fotocommissie en Beeldbank:

I. ten Wolde-Schoonvelde
K. Wever-de Vries
J. Roze-Nijstad
F. Pol
H. Timmerman

Redactie:

E.F. de Boer
J. Bolling
A. Buiter
S. Nutma
J. Roze-Nijstad
A.L. Timans
G.H. van der Wal
I. ten Wolde-Schoonvelde

Lid worden?

U kunt lid worden van onze vereniging. Daarmee ondersteunt u de activiteiten en u ontvangt één keer per kwartaal het periodiek ’t Olde Karspel met veel informatie over de historie van de Wijk en Koekange.
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.
Opgave: Ledenadministratie, Molenstraat 53, 7957 CH  de Wijk, tel.: 0522-441898,
email: westerbeek.j@gmail.com

Het redactie-adres is: Commissieweg 20, 7957 ND De Wijk, email: hetoldekarspel@kpnmail.nl

site by Bizzy Bee