ALGEMENE LEDENVERGADERING

februari 4th, 2018

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange,

welke gehouden zal worden op  22 maart 2018 

In dorpshuis “De Schakel”

Pr. Margrietlaan 1, Koekange

 Aanvang 20.00 uur.

 Agenda: 

  1. 1. Opening.
  2. 2. Notulen ledenvergadering d.d. 24 maart 2017
  3. 3. Jaarverslag 2017.
  4. 4. Financieel verslag 2017 en Begroting 2018. Toelichting op de controle van de jaarstukken, verzorgd door de heer J. Guichelaar te Koekange en de heer J. Prins te de Wijk.

Benoeming lid kascommissie. Aftredend is de heer J. Guichelaar.

  1. 5. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn:
Mevrouw F. Westerd-Pol en de heren J. Westerbeek en Joh.de kleine.
Het bestuur stelt voor deze personen te herbenoemen.

  1. 6.Rondvraag.

Pauze.

  1. 7. Ken Uw Streek. Met beeldmateriaal laten wij zien hoe huizen en gebouwen in Koekange en De Wijk door de tijd zijn veranderd.
  2. 8. Sluiting.

 

 

Bedrijvenboek van Koekange

januari 31st, 2016

VAN NERINGDOENDE TOT ONDERNEMER

KOEKANGER BEDRIJVIGHEID

VROEGER EN NU

Veel winkeltjes en bedrijven zijn verdwenen,  andere activiteiten zijn er voor in de plaats gekomen.

Voor de Historische Vereniging De Wijk – Koekange was dit een reden om op zoek te gaan naar verdwenen winkels die  voorheen in Koekange zijn geweest en andere die er nu zijn.

 

Aaltienus Buiter, Johannes de Kleine en Klaas Brouwer omschrijven in het boek 158 adressen, waar de afgelopen 120 jaar 372 ondernemers actief zijn (geweest).

De verhalen zijn geïllustreerd met foto’s van vroeger en nu.

Het boek kost € 12,50 en is te koop bij de Historische Vereniging,  het Toeristisch Informatiepunt in De Wijk, drogisterij Jeannette in Koekange en Lunchroom De Beek in De Wijk.

Wijker herinneringen van een Rotterdams jongetje

maart 16th, 2015

 

De in Parijs wonende Nederlander Alexander Wirtz die in de oorlog een tijd  heeft doorgebracht in het gezin van dokter Bruijel heeft zijn levensverhaal op papier gezet.  Van het gedeelte over zijn verblijf als negen jarige in De Wijk heeft de Historische Vereniging een boekje uitgegeven.

Het is een zeer  lezenswaardig verhaal.

Het boekje is gratis verstrekt aan de leden van de Historische Vereniging, ook nieuwe leden ontvangen het boekje. 

 

Geschiedenis van de Wieker Meule

december 31st, 2014

De Wieker Meule “een levend monument”

 

Ter gelegenheid van het 250 jarige jubileum van de molen heeft Stichting De Wieker Meule samen met de Historische Vereniging De Wijk-Koekange een boekje over de geschiedenis van de molen uitgebracht.

Het eerste exemplaar is op zaterdag 29 nov. 2014 in ontvangst genomen door Godert Willem Baron de Vos van Steenwijk.

Het is een rijk geïllustreerd boekwerk over de geschiedenis van de molen en over mensen die er werken,  gewerkt hebben  of er op een andere wijze mee verbonden waren.
Het boekje is op A5 formaat (21 x 21 cm) en bevat 96 pagina’s.  

Het is voor € 10,= te koop bij de Historische Vereniging en op zaterdag ook in de molen.
Het is ook te bestellen via info@dewiekermeule.nl.

 

Wandeling langs historische plaatsen in en om De Wijk.

mei 5th, 2014

De wandeling is beschreven in een mooi boekwerkje dat verkrijgbaar is bij de TIP in de Wijk.

In 2017 zijn er geen georganiseerde wandelingen meer onder
leiding van gids.

Zodra het programma voor 2018 vastgesteld is zal het worden
vermeld op deze pagina.

Individuele wandelingen blijven het hele jaar door mogelijk.

De wandelgids is verkrijgbaar bij TIP in de Wijk, tel: 0522 443275 of via email: dewijk@touristinfodewolden.nl
De route is niet geschikt voor rollator- of rolstoelgebruikers en u loopt op eigen risico.

 

Oorlogsherinneringen “Van de Baron tot het melkkarretje”

maart 10th, 2013

De werkgroep De Wijk /Koekange 40-45 is er na enkele jaren speurwerk en interviewen in geslaagd om dit boek met oorlogsherinneringen van veel inwoners van De Wijk en Koekange te laten verschijnen.Het boek omvat zo’n 40 hoofdstukken met verhalen van (oudere) inwoners.  Veel van de verhalen zijn doorspekt met emotie en ontroering.“Van Baron tot melkkarretje” geeft een duidelijk beeld  van wat zich in onze regio heeft afgespeeld.Ruim 200 pagina’s met zwart-wit foto’s geven een blik in het angstige leven in de periode 1940 – 1945.Als U belangstelling hebt voor het boek mail dan naar:   dewijkkoekange4045@gmail.com 

Het boek kost € 12,50

De nieuwe dorpsfilm van De Wijk.

november 14th, 2012

Vanaf vrijdag 20 april 2012  is de nieuwe dorpsfilm van De Wijk te koop. De film, bestaat uit 4 DVD’s, met elk een speelduur van ongeveer 45 minuten.  De dorpsfilm kost € 20,= en is verkrijgbaar op het kantoor van de Historische Vereniging, elke vrijdagmiddag van 2 tot 4 uur,    Dorpsstraat 65 b (molen), De Wijk.  U kunt ook telefonisch, schriftelijk of per e-mail bestellen.

Boerderijenboek van De Wijk

november 14th, 2012

De Historische Vereniging De Wijk – Koekange heeft een prachtig boerderijen boek uitgegeven.

De boerderijen van De Wijk  is uitgegeven in 2011. Het rijk geïllustreerde boek telt  600 pagina’s. Het boek bevat een schat aan historische gegevens over bestaande en niet meer bestaande boerderijen van De Wijk.
Het boek kost € 40,= en is verkrijgbaar op het kantoor van de Historische Vereniging.

Het kantoor is elke vrijdagmiddag open van 2 tot 4 uur (m.u.v. juli en augustus).
Het adres is Dorpsstraat 65 b (molen), De Wijk.
U kunt ook telefonisch, schriftelijk of per e-mail bestellen.

 

site by Bizzy Bee